Xaveriuscollege en -kerk

Beschermd monument van 28-10-1999 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Borgerhout
Straat Collegelaan
Locatie Collegelaan 36 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/115.1
  • 4.01/11002/2429.1
  • OA002913

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Xaveriuscollege en -kerk

Collegelaan 36, 36A-B, Kerkendijk 2-4, Antwerpen (Antwerpen)

College uit 1939 naar ontwerp van pater Lodewijk Taeymans S.J., houtskooltekeningen van de hand van Alfred Ost vervaardigd tussen 1941 tot 1944, de kapel werd gerealiseerd volgens ontwerp van 1963 van professor ingenieur-architect Paul Felix.

Beschrijving

De bescherming omvat het Xaveriuscollege uit 1939 en de Xaveriuskerk uit 1964.

Waarden

Xaveriuscollege en kerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Het Xaveriuscollege is een goed bewaard modern school- en kloostercomplex uit 1939, gebouwd naar ontwerp van pater Lodewijk Taeymans in functioneel-rationeel doordacht baksteenmodernisme. De Xaveriuskerk in 1964 aan het Xaveriuscollege toegevoegd als kapel en parochiekerk naar ontwerp van ingenieur-architect Paul Felix is een sterk stuk sacrale architectuur met brutalistisch materiaalgebruik.

artistieke waarde

Het interieur van het Xaveriuscollege omvat een uitzonderlijk en onroerend deel van het oeuvre van de kunstenaar Alfred Ost met name de vele monumentale religieuze houtskooltekeningen op de wanden van gangen, trapzalen en lokalen ingebracht in de periode 1941-1944.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.