Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Vogelzang

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 59996   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59996

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa Vogelzang werd in 1913-1914 op de Waasmunsterse heide opgericht als buitenverblijf in opdracht van R. Verbrugge-Piloy. De villa werd enigszins aangepast en uitgebreid (1940-1942) door de Gentse architect Charles Hoge, mogelijk bijgestaan door zijn zoon Gerald. De in landschappelijke stijl aangelegde villatuin verwijst naar het oorspronkelijke heidelandschap met bebossing.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Vogelzang met tuin

Nijverheidslaan 76 (Waasmunster)
Villa Vogelzang werd in 1913-1914 opgericht als buitenverblijf. De villa werd enigszins aangepast en uitgebreid door de Gentse architect Charles Hoge, mogelijk bijgestaan door zijn zoon Gerald. De in landschappelijke stijl aangelegde villatuin verwijst naar het oorspronkelijke heidelandschap met bebossing.