Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Binkom

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 04-06-2013 tot heden

ID: 60   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/60

Besluiten

Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper met kerkhof en dorpskom van Binkom
definitieve beschermingsbesluiten: 04-06-2013  ID: 5162

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de dorpskern van Binkom, gelegen op een zuid-georiënteerde helling die de vallei van de Spelthofbeek domineert. De dorpskern omvat onder meer de Sint-Jan-de-Doperkerk, de pastorie, een dorpswoning (circa 1860), een café, een kosters- en fruittelerswoning, een 1785 gedateerd boerenhuis, een herberg en hoevecomplex. De kerk en het kerkhof zijn eveneens als monument beschermd.Waarden

De dorpskern van Binkom is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

opmerkelijk atypische en zowel qua structuur als morfologie goed bewaarde, kleine landelijke kern, met een tot het laatste kwart van de 18de eeuw opklimmende bebouwing, geconcentreerd ter hoogte van de langs de Tiensesteenweg, dominant ingeplante Sint-Jan-de-Doperkerk die samen met pastorie de westgrens van de kernbebouwing vormt. De aangrenzende, naar de Spelthofbeek afhellende weide- en akkerpercelen vormen impliciete verwijzingen naar het verdwenen hof van Chantraine van de Hospitaalridders en zijn omliggende areaal. Door de scherpe aflijning van bebouwd en onbebouwd terrein samen met de ligging op een hoogte, rondom de voor de ruime omgeving beeldbepalende 'kathedraal van Hageland' vormt Binkom één van de meest markante en authentiek bewaarde dorpsgezichten in het oosten van Brabant.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Binkom

Brusselstraat, Kasteelstraat, Kerkstraat, Tiensesteenweg (Lubbeek)
De dorpskern van Binkom is gelegen op een zuidelijk georiënteerde helling die de vallei van de Spelthofbeek domineert en omvat onder meer de Sint-Jan-de-Doperkerk, de pastorie, een dorpswoning, een café, een kosters- en fruittelerswoning, een 1785 gedateerd boerenhuis, een herberg en hoevecomplex.

Is de omvattende bescherming van

Dorpswoning

Tiensesteenweg 67 (Lubbeek)
Bak- en zandstenen huis met aanhorigheid uit de tweede helft van de 18de eeuw, voorgevel volledig vernieuwd.


Dorpswoning gedateerd 1789

Tiensesteenweg 65 (Lubbeek)
Dorpswoning in bak- en zandsteenbouw, twee verdiepingen met rechthoekige deur en vensters met uitspringende sluitsteen, gedateerd door middel van muurankers.


Parochiekerk Sint-Jan de Doper met kerkhof

Kerkstraat 1 (Lubbeek)
Georiënteerde, overwegend neogotische plattelandskerk met deels ingebouwde tot de 13de eeuw opklimmende westtoren, gebouwd 1873-1874, gelegen op een hoogte en omringd door een ommuurd kerkhof.


Pastorie Sint-Jan-de-Doperparochie met tuin

Kerkstraat 4 (Lubbeek)
Pastorie gebouwd omstreeks 1788-1791 met pastorietuin van 22,5 are, oorspronkelijk bestaande uit drie percelen met specifieke bestemming; Dubbelhuis in baksteenbouw met gebruik van zandsteen, twee verdiepingen en lage bijbouw gelegen in pastorietuin vermoedelijk rond 1870 heraangelegd met een 'landschappelijk' gedeelte.