Beschermd monument

Kapel van het Eerwaardig Heilig Sacrament

Beschermd monument van 14-12-2004 tot heden
ID: 6005   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6005

Besluiten

Kapellen
definitieve beschermingsbesluiten: 14-12-2004  ID: 4321

Beschrijving

De kapel van het Eerwaardig Heilig Sacrament, ook Heggekapel genaamd, is beschermd als monument.Waarden

Heggekapel modo Kapel van het Eerwaardig Heilig Sacrament is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De kapel is een authentieke materiële getuige van de hechte verbondenheid van de vroegere maatschappij met het religieuze leven en een uiting van de historische volksdevotie. Ook vandaag is deze devotie nog opvallend aanwezig.
In oorsprong dateert de opvallende kapel reeds uit de 15de eeuw en ze kende verschillende latere uitbreidingen en herstellingen.
De kapel is gelegen te midden van een groots natuurkader met een grasplein en beuken- en lindendreven en onder meer een rij vroeg 20ste-eeuwse pijlerkapelletjes 'de zeven weeën van Onze-Lieve-Vrouw'.

volkskundige waarde

De kapel is een authentieke materiële getuige van de hechte verbondenheid van de vroegere maatschappij met het religieuze leven en een uiting van de historische volksdevotie. Ook vandaag is deze devotie nog opvallend aanwezig.
In oorsprong dateert de opvallende kapel reeds uit de 15de eeuw en ze kende verschillende latere uitbreidingen en herstellingen.
De kapel is gelegen te midden van een groots natuurkader met een grasplein en beuken- en lindendreven en onder meer een rij vroeg 20ste-eeuwse pijlerkapelletjes 'de zeven weeën van Onze-Lieve-Vrouw'.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapel van het Eerwaardig Heilig Sacrament

Heggekapel zonder nummer (Lille)
De kapel dateert uit de 15de eeuw en kende verschillende latere uitbreidingen. De kapel wordt omgeven door een grasplein, dreven en een rij vroeg 20ste-eeuwse pijlerkapelletjes.

Is de omvattende bescherming van

Pijlerkapelletjes De zeven weeën van Onze-Lieve-Vrouw

Heggekapel zonder nummer (Lille)
In de as van de Heggekapel: lindedreef met bakstenen pijlerkapelletjes, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw; elk met een rondboognis waarin één van de zeven weeën in reliëf.