Pastorie

Beschermd monument van 09-06-1998 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Kalmthout
Deelgemeente Kalmthout
Straat Kerkeneind
Locatie Kerkeneind 21 (Kalmthout)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11022/103.1
  • OA002651

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie

Kerkeneind 21, Kalmthout (Antwerpen)

Hoofdgebouw op L-vormige plattegrond omgeven door prachtige tuin en weiland, opgetrokken in de jaren 1636-41.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de pastorie in het centrum van Kalmthout, die in gebruik was voor de Onze-Lieve-Vrouwparochie en op het moment van bescherming dienst doet als muziekschool.

Het beschermingsdossier evalueert de bescherming als volgt: De pastorie van Kalmthout werd gesticht door de adbij van Tongerelo, die in de ontplooiing van de gemeente een zeer belangrijke rol heeft gespeeld zoals blijkt uit de diverse abdijhoeven, ontginning, bebossing enzovoort. Het gebouw zelf klimt op tot de 17de eeuw en is derhalve het oudst nog bewaarde bouwwerk van de gemeente; niettegenstaande de 19de-eeuwse aanpassingen zijn de oudere elementen nog duidelijk aanwezig.
Een zeer waardevol element zijn de 18de-eeuwse olieverfschilderingen in de spreekkamer die getuigen van fijnzinningheid en kunstsmaak.
Het gebouw is thans (moment van bescherming in 1998) ingericht als muziekschool. Hiervoor werden alle binnenmuren bekleed met isolatiematten achter een betimmering. De plafonds zijn weggestopt onder verlaagde valse zolderingen. De belangrijkste elementen bleven bij deze operatie gespaard. Alhoewel deze ingreep wel iets afdoet aan de monumentale waarde van het interieur kan toch gesteld worden dat deze ingreep niet onomkeerbaar is. Bij gewijzigde functie zijn de aangebrachte installaties zonder meer te verwijderen.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DA002185, Kalmthout: Voormalig gemeentehuis en pastorie (F. Brenders, 1998).

Waarden

De oude pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Belangrijk 18de-eeuws interieur in de spreekkamer met muurschilderingen in olieverf en muurbetimmeringen. Deze aankleding getuigt van fijnzinnigheid en kunstsmaak.

historische waarde

Pastorie opgetrokken door de abdij van Tongerlo in 1636-1641. Ondanks 19de-eeuwse aanpassingen bleef de oude structuur bewaard.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.