Beschermd monument

Heilige Geestcollege: historisch complex en tuin

Beschermd monument van 16-10-2009 tot heden

ID: 601   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/601

Besluiten

Universitaire colleges
definitieve beschermingsbesluiten: 16-10-2009  ID: 4651

Beschrijving

De bescherming als monument van het hoofdgebouw van het binnenplein, het barok ingangsportaal en de noordervleugel van het binnenplein, gelegen tegen de Collegiënberg, van het Heilige Geestcollege, is uitgebreid tot het ganse historische complex, met inbegrip van de tuin met Japanse honingbomen.Waarden

De bescherming als monument van het hoofdgebouw van het binnenplein, het barok ingangsportaal en de noordervleugel van het binnenplein, gelegen tegen de Collegiënberg, van het Heilige Geestcollege, is uitgebreid tot het ganse historische complex, met inbegrip van de tuin met Japanse honingbomen omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als oudste collegestichting aan de Leuvense universiteit - officieel gesticht op 5 juni 1445 onder impuls van de Leuvense patriciër Ludovicus de Rycke, ter ere van de Zeven Gaven van de Heilige Geest en ten behoeve van zeven arme theologiestudenten - evolueerde het Heilige-Geestcollege door opeenvolgende schenkingen tijdens het ancien régime tot het rijkst gedoteerde en meest welvarende college aan de Alma Mater dat bovendien als enige, afgezien van een korte onderbreking na de Franse Revolutie, zijn oorspronkelijke functie en organisatie ten behoeve van theologiestudenten tot op heden wist te handhaven.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: het prestige en de materiële welstand van het Heilige-Geestcollege werden tijdens de ingrijpende moderniserings- en verfraaiingscampagne van 1719-1790 - achtereenvolgens geleid door de latere hofarchitect J.A. Anneessens (1687-1754) en door de Leuvense landmeter J.N. Corthout - conceptueel vertaald in een monumentale, halfvrijstaande kwadraatstructuur van vier, rond een erekoer geschaarde rechthoekige volumes met er op aansluitend en typologisch markant, paviljoenvormig, luxueus opgevat presidentsverblijf.
Afgezien van de vrij robuuste, laatbarokke, hardstenen toegangspoort getuigen de collegevleugels in provinciaal getinte Louis XIV- en een meer geëlaboreerde Louis XVI-stijl van een evoluerend classicisme met een strakke, regelmatige, naar boven toe verjongende ordonnantie, een al dan niet geblokte, sokkelvormende, door een zware puilijst afgelijnde onderbouw en een paviljoen- of risalietvormig beklemtoonde middenpartij als hoofdkenmerken.
Typologisch en architecturaal een representatief voorbeeld van een 18de-eeuws universiteitscollege met zelfstandige presidentswoning en deels bewaarde tuin vormt de 'homogeniserende' en historiserende wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog onder leiding van Frans Vandendael tevens een opmerkelijke illustratie van de naoorlogse visie inzake monumentenzorg en restauratie.

artistieke waarde

Waardevolle collectie van overwegend 18de-eeuwse, anonieme olieverfschilderijen waaronder landschapstaferelen, oud- en nieuw testamentische scènes en enkele sopra porta’s waarvan wordt aangenomen dat ze deel uitmaken van het oorspronkelijke collegebezit.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Heilige Geestcollege

Naamsestraat 40 (Leuven)
Monumentaal complex met gesloten, rechthoekige aanleg opgetrokken in baksteen met rijkelijk gebruik van witte kalksteen -zandige kalksteen voor de 18de-eeuwse gedeelten- en in mindere mate van blauwe hardsteen.