Beschermd monument

Burgerhuis ontworpen door Jos Chabot

Beschermd monument van 10-07-1997 tot heden
ID: 6011   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6011

Besluiten

Woningen naar ontwerp van Jos Chabot
definitieve beschermingsbesluiten: 10-07-1997  ID: 3198

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument. Aangezien het pand samen met de woning in de Dageraadstraat 44 te Tongeren werd beschermd in hetzelfde beschermingsbesluit, zijn de erfgoedwaarden samen gemotiveerd.Waarden

Populierendreef 31 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De Mechelse stadsuitbreiding extra muros die reeds in de jaren 1840 op gang was gekomen kende na de Eerste Wereldoorlog een nieuwe opstoot. Naast talrijke initiatieven op het vlak van de volkshuisvesting kwamen ook meerdere , dikwijls in groepsverband geconcipieerde privéwoningen tot stand; de voor bescherming voorgestelde huizen zijn representatief.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De woningen Dageraadstraat nummer 44 en Populierendreef nummer 31, gebouwd tussen 1931 en 1935 naar ontwerp van Jos Chabot, kunnen bij de betere interbellumbebouwing in het Mechelse worden gerekend. Voorbeeld van nieuwe zakelijkheid met art deco-invloeden met veel oog voor detail in binnen- en buitenafwerking. Klassieke plattegronden met leefruimtes en suite met een klare indeling en ruime lichtinval.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis ontworpen door Jos Chabot

Populierendreef 31 (Mechelen)
Burgerhuis in nieuwe zakelijkheid, twee traveeën en twee bouwlagen onder plat dak, gebouwd tussen 1931 en 1935.