Negen stadswoningen in neo-Vlaamse-renaissancestijl

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 10-07-1997 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Frans Halsvest
Locatie Frans Halsvest 70-78 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/12025/104.1
  • OA000520

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Negen stadswoningen in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Frans Halsvest 70-78, Mechelen (Antwerpen)

Rond 1895 werd deze groepsbebouwing van negen enkelhuizen opgetrokken in neo-Vlaamserenaissance-stijl.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze negen stadswoningen in neo-Vlaamse-renaissancestijl zijn samen beschermd als stadsgezicht.

Waarden

Frans Halsvest 70-78 is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Tot de factoren, die de stedenbouwkundige ontwikkeling van Mechelen extra muros sterk hebben beïnvloed, behoren ook de talrijke waterbouwkundige werken zoals onder meer de aanleg van de afleidings-Dijle tussen 1890 en 1907. Tussen Nekkerspoelpoort en Katelijnepoort sloot de afleiding aan op de bestaande stadsgrachten, die werden verbreed en verdiept. Een litteken in het stadsweefsel, dat nog naar deze ingreep verwijst, is de vrij homogene lintbebouwing van circa 1895-1900 aan de Frans Hals- en Keldermansvest.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De huizenrij Frans Halsvest nummers 70-78, opgetrokken omstreeks 1895, is representatief voor de toenmalige opvattingen omtrent stedenbouw en architectuur: door het aaneenrijgen van een aantal relatief kleine huizen tot een homogeen geheel, werd aan bepaalde straatwanden een monumentale uitstraling gegeven; ook kleinere huizen kregen op die manier 'een zekere allure'. De neo-Vlaamse-renaissancestijl, die toen als nationale stijl gold, is hier op een voortreffelijke wijze aangewend.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.