Afspanning Belgrado

Beschermd monument van 22-09-1997 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Brusselsesteenweg
Locatie Brusselsesteenweg 177-179 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/248.1
  • OA001145

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Afspanning Belgrado

Brusselsesteenweg 177-181, Mechelen (Antwerpen)

Deze voormalige afspanning is een uitzonderlijk gebouw opklimmend tot eind 18de of begin 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De voormalige afspanning genaamd 'Belgrado' is beschermd als monument.

Waarden

De voormalige afspanning, zogenaamd 'Belgrado' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Bedoelde herberg is in het Mechelse uniek in zijn soort; als getuige van een niet meer bestaande, maar historisch belangrijke functie: een eind 18de - begin 19de-eeuwse afspanning aan de vroegere baan naar Brussel.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De afspanning Brusselsesteenweg nummers 177-181 intrigeert door haar merkwaardige, naar de empire verwijzende architectuur, ze ligt aan de as Mechelen - Brussel en is het enige exemplaar van zo'n voortreffelijke architecturale kwaliteit dat in Mechelen voorkomt.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.