Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Poortgebouw Sint-Niklaasabdij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 60171   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/60171

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 6, 8. In XIX z.g. .Hôtel de la Commerce", doch voorheen vermoedelijk abdijgebouw. Breedhuis van twee bouwl. onder zadeldak (n // poortgebouw); vernieuwe oude kern uit XVII BXVIII (?) cf. bewaard l.aandak en steile dakhelling. S.A.V., modern archief bundel 503.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Restanten en poortgebouw Sint-Niklaasabdij

Klaverstraat 8A-B, zonder nummer (Veurne)
Poortgebouw van de voormalige Sint-Niklaasabdij. "Hôtel de la Commerce", doch voorheen vermoedelijk abdijgebouw.