Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Poortgebouw Sint-Niklaasabdij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
60171
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/60171

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 6, 8. In XIX z.g. .Hôtel de la Commerce", doch voorheen vermoedelijk abdijgebouw. Breedhuis van twee bouwl. onder zadeldak (n // poortgebouw); vernieuwe oude kern uit XVII BXVIII (?) cf. bewaard l.aandak en steile dakhelling. S.A.V., modern archief bundel 503.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Restanten en poortgebouw Sint-Niklaasabdij

Klaverstraat 6, 8A-B, zonder nummer (Veurne)
Poortgebouw van de voormalige Sint-Niklaasabdij, van drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder schilddak, uit het vierde kwart van de 17de eeuw. Achterin, in de 19de eeuw zogenaamd Hôtel de la Commerce, maar voorheen vermoedelijk abdijgebouw. Breedhuis van twee bouwlagen onder zadeldak; vernieuwde oude kern uit de tweede helft van de 17de eeuw - 18de eeuw.