Beschermd monument

Hof ter Linden: zomerlindendreef

Beschermd monument van 02-08-2010 tot heden

ID
6018
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6018

Besluiten

Levend houtig erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 02-08-2010  ID: 4757

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de zomerlindendreef tussen de Drie Eikenstraat en het kasteel Hof ter Linden te Edegem.Waarden

De zomerlindendreef Hof ter Linden, evenals een rechthoekige zone met een breedte van 20 meter en een lengte van 260 meter, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde: Een dubbele lindedreef met een lengte van 260 meter die de toegang tot het domein sterk accentueert. Vanaf de kerk ontstaat een uniek zicht op het kasteel en omgekeerd krijgt men vanaf het kasteel een uniek zicht op de kerk.

sociaal-culturele waarde

historische, in casu cultuurhistorische waarde, volkskundige waarde, sociaal-culturele waarde: de dreef staat langs de toegangsweg tot het domein. Ze vormt de historische verbinding tussen het kasteel en de kerk. De dreef is aan de westelijke zijde nog niet ingesloten door bebouwing. Hierdoor ontstaat een uniek zicht op de relatie tussen kerk en kasteel in een sterk verstedelijkte omgeving.

historische waarde

historische, in casu cultuurhistorische waarde, volkskundige waarde, sociaal-culturele waarde: de dreef staat langs de toegangsweg tot het domein. Ze vormt de historische verbinding tussen het kasteel en de kerk. De dreef is aan de westelijke zijde nog niet ingesloten door bebouwing. Hierdoor ontstaat een uniek zicht op de relatie tussen kerk en kasteel in een sterk verstedelijkte omgeving.

volkskundige waarde

historische, in casu cultuurhistorische waarde, volkskundige waarde, sociaal-culturele waarde: de dreef staat langs de toegangsweg tot het domein. Ze vormt de historische verbinding tussen het kasteel en de kerk. De dreef is aan de westelijke zijde nog niet ingesloten door bebouwing. Hierdoor ontstaat een uniek zicht op de relatie tussen kerk en kasteel in een sterk verstedelijkte omgeving.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Zomerlindendreef Hof ter Linden

Drie Eikenstraat 13 (Edegem)
De zomerlindendreef (Tilia platyphyllos) bevindt zich tussen de straat en de ingang van het kasteel Hof ter Linden. De dubbele dreef vormt de historische verbinding tussen het kasteel en de kerk en is tevens de ingang tot het kasteeldomein.