Beschermd monument

Villa Erica met park

Beschermd monument van 21-03-2000 tot heden

ID: 6019   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6019

Besluiten

Villa Erica met park
definitieve beschermingsbesluiten: 21-03-2000  ID: 3554

Beschrijving

De bescherming omvat de Villa Erica met het omringende park en het daarin aanwezige koetshuis met paardenstallen.

Het beschermingsdossier evalueert de bescherming als volgt: Villa Erica, een bescheiden buitenverblijf in eclectische stijl van circa 1875, werd gebouwd door een Europeaan, die als consul in een subtropisch land verbleef. Kenmerkend voor de Europese huizenbouw in tropische en subtropische, tot voor kort gekolonialiseerde gebieden, is de import van stijl- en vormelementen uit het moederland die in combinatie met de klimatologische omstandigheden, territoriale gegevenheden, lokale (Westerse) leefgewoonten en sociale verhoudingen, een typische bouwtrant deed ontstaan die men als "koloniale" stijl kan bestempelen. Het lage volume onder breed overkragend dak, de omringende galerijen, de ruime veranda, het overdadig versierde, vrolijk ogende exterieur, de geringe aandacht voor de binnenhuisaankleding, het gelijkvloers wonen, de zolderverdieping die voornamelijk een isolerende functie vervult zijn steeds weerkerende elementen in de overzeese, ten behoeve van Europese inwijkelingen gebouwde woningen. Als een soort replica van een "koloniale" woning in de Antwerpse periferie, is villa Erica zeker een representatief en ook vrij uniek voorbeeld. De verzorgde uitvoering en vroege bouwdatum van deze eclectische, exotisch getinte woning, verhogen haar monumentwaarde.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DA002236, Kalmthout: Villa Erica (G. Plomteux, 2000).


Waarden

Villa Erica met omringend park is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Villa Erica, gebouwd rond 1875, als bijzonder karakteristiek buitenverblijf in eclectische, exotisch getinte stijl met origineel grondplan, bewaard koetshuis en omringend park, dat door zijn volume, zijn omlopende galerijen, grote veranda, uitgesproken decoratief voorkomen en sober interieur sterk refereert aan de koloniale bouwtrant van toen; het type, de locatie en de vroege bouwdatum in acht genomen geldt het als een zeldzaamheid.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Erica met omringend park

Kapellensteenweg 82 (Kalmthout)
Villa Erica, een bescheiden buitenverblijf in eclectische stijl van circa 1875, werd gebouwd door een Europeaan, die als consul in een subtropisch land verbleef.