Beschermd monument

Kantoorgebouw British Dominions House: gevels en daken

Beschermd monument van 02-03-1983 tot heden
ID: 6021   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6021

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-03-1983  ID: 1897

Beschrijving

De bescherming omvat de gevels en aansluitende daken van een voormalig kantoorgebouw ontworpen door Alfred Portielje.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de gevels en aansluitende bedakingen Meir 12 – Huidevettersstraat 1-3-5 als volgt werd gemotiveerd: "als uiting van de economische bloei van de twintiger jaren en voorbeeld van de daaruit voortvloeiende pompeuze eclectische bouwtrant."

  • Onroerend Erfgoed, beschermingsdossier DA000605, Monumenten Meir en omgeving, advies KCML (1983).


Waarden

Het huis (gevels en aansluitende bedaking) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

British Dominions House

Meir 12 (Antwerpen)
Monumentaal kantoorgebouw in beaux-artsstijl van de verzekeringsmaatschappij Eagle, Star & British Dominions Insurance Company Ltd., naar een ontwerp door de architecten Alfred Portielje en M. Peeters uit 1923.