Kantoorgebouw British Dominions House: gevels en daken

Beschermd monument van 02-03-1983 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Meir
Locatie Meir 12 (Antwerpen)
Alternatieve naam Eagle Star

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/893.1
  • OA002663

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

British Dominions House

Meir 12, Antwerpen (Antwerpen)

Monumentaal kantoorgebouw in beaux-artsstijl van de verzekeringsmaatschappij Eagle, Star & British Dominions Insurance Company Ltd., naar een ontwerp door de architecten Alfred Portielje en M. Peeters uit 1923.

Beschrijving

De bescherming omvat de gevels en aansluitende daken van een voormalig kantoorgebouw ontworpen door Alfred Portielje.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de gevels en aansluitende bedakingen Meir 12 – Huidevettersstraat 1-3-5 als volgt werd gemotiveerd: "als uiting van de economische bloei van de twintiger jaren en voorbeeld van de daaruit voortvloeiende pompeuze eclectische bouwtrant."

  • Onroerend Erfgoed, beschermingsdossier DA000605, Monumenten Meir en omgeving, advies KCML (1983).

Waarden

Het huis (gevels en aansluitende bedaking) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.