London County Westminster & Parrs Bank Limited: gevels en daken

Beschermd monument van 02-03-1983 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Meir
Locatie Meir 28-30 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/895.1
  • OA002665

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

London County Westminster & Parr's Bank Limited

Meir 28-30, Antwerpen (Antwerpen)

Monumentaal bankgebouw in beaux-artsstijl naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1919 voor het hoofdgebouw, en uit 1920 voor de uitbreiding. Opdrachtgever was de London County Westminster & Parr's Bank Limited, op dat moment de vijfde grootste bank van Engeland.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de gevel en aansluitende daken van het voormalig bankgebouw van International Westminster Bank.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de gevel en aansluitende bedaking van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als uiting van de economische bloei van de jaren twintig en als voorbeeld van neoclassicistische stijl met Italiaanse invloeden (1920).

  • Onroerend Erfgoed, beschermingsdossier DA000605, Monumenten Meir en omgeving, advies KCML (1983).

Waarden

Het huis (gevels en aansluitende bedaking) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.