Parochiekerk Sint-Stefaan

Beschermd monument van 13-02-1998 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Sint-Amands
Deelgemeente Lippelo
Straat Lippelodorp
Locatie Lippelodorp 36 (Sint-Amands)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12034/117.1
  • OA002367

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Stefanus

Lippelodorp 36, Sint-Amands (Antwerpen)

Vrijstaande, georiënteerde neogotische kerk onder leien zadeldak van vijf traveeën met ingebouwde westtoren.

Beschrijving

De Sint-Stefaankerk is beschermd als monument.

Waarden

De parochiekerk Sint-Stefaan is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als één van de oudst bewaarde gebouwen in Lippelo, vormt zowel het exterieur als het interieur van dit bedehuis bouwfysisch een interessante compilatie van verschillende bouw- en verbouwingsfazen, te situeren tussen 15de eeuw (of vroeger) tot 19de eeuw. Haar huidig uitzicht (exterieur) getuigt van een aanzienlijke transformatie door verbouwingen en restauraties in neostijl die vele kerken in de loop van de 19de eeuw ondergingen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.