Hotel Geelhand: gevels en daken

Beschermd monument van 02-03-1983 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Meir
Locatie Meir 52A (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/897.1
  • OA002667

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hotel Geelhand

Meir 52A, Antwerpen (Antwerpen)

Classicistisch herenhuis dat oorspronkelijk uit een corps de logis op de hoek, een lager poortgebouw en een langgerekt koetshuis met stallingen aan de Wapper bestond. Het werd in 1779 gebouwd.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de gevels en aansluitende daken van het stadspaleis op de hoek van de Meir met Wapper, gelegen tegenover het Koninklijk Paleis of Paleis op de Meir.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de gevels en aansluitende bedakingen van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een sobere en strakke classicistische stijl, daterend uit het laatste kwart van de 18de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed, beschermingsdossier DA000605, Monumenten Meir en omgeving, advies KCML (1983).

Waarden

Het huis (gevel en aansluitende bedaking) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.