Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpscafé

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 60296   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/60296

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Café "Steel Bone", naar verluidt voorheen met slagerij en genaamd "In den Bonten Os" en later "Flamengo". Voormalige herberg van 1904 van de brouwerij Walrave.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpscafé

Lepelstraat 34 (Laarne)
Voormalige herberg van 1904 van de brouwerij Walrave. Dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën.