Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Laatgotische stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
60331
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/60331

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Nr. 1-3. Laatgotisch dubbelhuis van ca. 1550; vijf trav., souterrain en drie naar boven toe verlagende bouwl. onder afgewolfd zadeldak (n @ straat). 1868: vervangen van de ramen met kleine door grote roedeverdeling en plaatsen van een (tweede?) deur in de vijfde trav. r. 1976: de historiserende restauratie n.o.v. architect L. Vermeersch (Brugge) herleidt l.g. deur opnieuw tot venster, hersteltAanduiding van

Is de vaststelling van

Laatgotische stadswoning

Genthof 1-3 (Brugge)
Laatgotisch dubbelhuis van circa 1550; vijf traveeën, souterrain en drie naar boven toe verlagende bouwlagen onder afgewolfd zadeldak. In 1976 vond een historiserende restauratie plaats naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge). Verankerde bakstenen schermgevel afgelijnd door kantelen.