Beschermd monument

Stationsgebouw Oppuurs en betonnen omheining

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden
ID: 6034   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6034

Besluiten

Spoorwegstation Oppuurs met betonnen omheining
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4276

Beschrijving

Het stationsgebouw van Oppuurs en de oude betonnen omheining zijn beschermd als monument.


Waarden

Het voormalige spoorwegstation, met inbegrip van de nog bestaande oude betonnen omheining, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

cottagestijl

als een voorbeeld van een station van het type 'halte' van de Staatsspoorwegen, gebouwd circa 1912-13 ter vervanging van een ouder station, onderdeel van een spoorlijn die vanaf 1878-81 een belangrijke economische en sociale rol heeft gespeeld in de ontsluiting van een streek die eeuwen zeer geïsoleerd was gebleven. Uniek is hier het korte laterale gedeelte van twee traveeën met wachtzaal en ruimte voor collis en bagage. Het is tevens een materiële illustratie van één van de mogelijke stijlvormen die rond 1912 voor het optrekken van stations van het type 'halte' door de Staatsspoorwegen werden gebruikt.

historische waarde

als een voorbeeld van een station van het type 'halte' van de Staatsspoorwegen, gebouwd circa 1912-13 ter vervanging van een ouder station, onderdeel van een spoorlijn die vanaf 1878-81 een belangrijke economische en sociale rol heeft gespeeld in de ontsluiting van een streek die eeuwen zeer geïsoleerd was gebleven. Uniek is hier het korte laterale gedeelte van twee traveeën met wachtzaal en ruimte voor collis en bagage. Het is tevens een materiële illustratie van één van de mogelijke stijlvormen die rond 1912 voor het optrekken van stations van het type 'halte' door de Staatsspoorwegen werden gebruikt.

industrieel-archeologische waarde

als een voorbeeld van een station van het type 'halte' van de Staatsspoorwegen, gebouwd circa 1912-13 ter vervanging van een ouder station, onderdeel van een spoorlijn die vanaf 1878-81 een belangrijke economische en sociale rol heeft gespeeld in de ontsluiting van een streek die eeuwen zeer geïsoleerd was gebleven. Uniek is hier het korte laterale gedeelte van twee traveeën met wachtzaal en ruimte voor collis en bagage. Het is tevens een materiële illustratie van één van de mogelijke stijlvormen die rond 1912 voor het optrekken van stations van het type 'halte' door de Staatsspoorwegen werden gebruikt.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Station Oppuurs

Kattestraat 30 (Puurs-Sint-Amands)
Voormalig spoorwegstation, alleenstaand dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, nu woonhuis.