Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
60350
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/60350

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Halfvrijstaand burgerhuis met voortuintje, volgens kadastergegevens gebouwd circa 1932. Dubbelhuis van twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), de twee linkertraveeën zijn bekroond door een puntgevel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Dorpsstraat 33 (De Haan)
Halfvrijstaand burgerhuis met voortuintje, volgens kadastergegevens gebouwd circa 1932. Dubbelhuis van twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), de twee linkertraveeën zijn bekroond door een puntgevel.