Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brouwershuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
60405
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/60405

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig brouwershuis en achterliggende resten van de vroegere brouwerij Bouckaert stopgezet in 1961. C. Bouckaert nam in de jaren 1880 een hier bestaande brouwerij over en verbouwde ze grotendeels in het vierde kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw. Aan de straat richtte hij in 1892 een nieuw brouwershuis op.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Brouwerswoning

Martijn van Torhoutstraat 140, 138A (Oudenaarde)
C. Bouckaert nam in de jaren 1880 een hier bestaande brouwerij over en verbouwde ze grotendeels in het vierde kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw. Aan de straat richtte hij in 1892 een nieuwe brouwerswoning op. Imposant en breed dubbelhuis in eclectische stijl, van zes traveeën en twee bouwlagen onder schilddak. Breed ijzeren toegangshekken rechts tussen vierkante bakstenen hekpijlers. Aan weerszij van de achterliggende tuin overblijvende bijgebouwen van de begin jaren 1980 gesloopte brouwerij. Twee vleugels met stallen en koetshuizen uit begin 20ste eeuw.