Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Boskasteel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 60409   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/60409

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Heropgebouwd in 1924, volgens jaarankers op stalgevel, echter niet op de oorspronkelijke plaats. Wederopbouw, buiten de eerder uitzonderlijke opstelling, teruggrijpend naar de regionale hoevebouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Modelhoeve Boskasteel uit de wederopbouwperiode

Kattestraat 18 (Langemark-Poelkapelle)
De naam 'Boskasteel' verwijst naar het Houthulstbos, ten noorden van de hoeve. Dit erg uitgestrekte bos omsloot in de 19de eeuw deze toen onbebouwde plek. Rond 1850 bevond zich even ten noorden wel een kasteel met kleine hoeve. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd dit kasteel – soms op minder dan een kilometer van het front gelegen – vernield. In 1924 werd de ontvangen oorlogsschade geïnvesteerd in de ex situ bouw van een grote modelhoeve in plaats van de wederopbouw van het kasteel met kleine hoeve.