Beschermd monument

Huis Het Wapen van Spanje: gevel en bedaking

Beschermd monument van tot heden

ID
6048
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6048

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-03-1983  ID: 1897

Beschrijving

De bescherming omvat de neorenaissance gevel en aansluitende bedaking van het burgerhuis.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de gevel en aansluitende bedaking van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als neorenaissance burgerwoning, daterend ui t1897, naar ontwerp van J.P. Bilmeyer en J. Van Riel."

  • Onroerend Erfgoed, beschermingsdossier DA000605, Monumenten Meir en omgeving, advies KCML (1983).


Waarden

Het huis (gevel en aansluitende bedaking) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Het Wapen van Spanje

Meir 79 (Antwerpen)
Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd in opdracht van de gebroeders H. en K. Van Cuyck, naar een ontwerp door de architecten Jules Bilmeyer en Joseph Van Riel uit 1896. Het pand werd in 2013 op de voorgevel na gesloopt en vervangen door nieuwbouw.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.