Huis Het Wapen van Spanje: gevel en bedaking

Beschermd monument van 02-03-1983 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Meir
Locatie Meir 79 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/901.1
  • OA002672

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Het Wapen van Spanje

Meir 79, Antwerpen (Antwerpen)

Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd in opdracht van de gebroeders H. en K. Van Cuyck, naar een ontwerp door de architecten Jules Bilmeyer en Joseph Van Riel uit 1896. Het pand werd in 2013 op de voorgevel na gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de neorenaissance gevel en aansluitende bedaking van het burgerhuis.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de gevel en aansluitende bedaking van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als neorenaissance burgerwoning, daterend ui t1897, naar ontwerp van J.P. Bilmeyer en J. Van Riel."

  • Onroerend Erfgoed, beschermingsdossier DA000605, Monumenten Meir en omgeving, advies KCML (1983).

Waarden

Het huis (gevel en aansluitende bedaking) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.