Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Interbellumwoning met meubelatelier E. De Latter

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
60493
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/60493

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig woon- en werkhuis van meubelfabrikant E. De Latter, volgens bouwvergunning van 1936, uitgevoerd door aannemer E. Joos. Interbellumwoning, opgetrokken van gele baksteen op een bruingeschilderde plint, met twee verspringende bouwlagen en platte daken; links aansluitende brede vouwpoort met erboven sporen van de naam "E. De Latter".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Interbellumwoning met meubelatelier E. De Latter

Garenstraat 23 (Eeklo)
Voormalig woon- en werkhuis van meubelfabrikant E. De Latter, volgens bouwvergunning van 1936, uitgevoerd door aannemer E. Joos. Interbellumwoning, opgetrokken van gele baksteen op een bruingeschilderde plint, met twee verspringende bouwlagen en platte daken; links aansluitende brede vouwpoort met erboven sporen van de naam "E. De Latter".