Beschermd monument

Tramstation Humbeek: stationsgebouw met personeelswoning en tramloodsen

Beschermd monument van 18-11-1997 tot heden
ID: 605   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/605

Besluiten

Tramstation met stationsgebouw of personeelswoning en tramloodsen
definitieve beschermingsbesluiten: 18-11-1997  ID: 3256

Beschrijving

Het tramstation van Humbeek is beschermd als monument. De bescherming omvat het stationsgebouw met personeelswoning en tramloodsen (remise en atelier).


Waarden

Voormalig tramstation met stationsgebouw/personeelswoning en tramloodsen (remise en atelier) van de NMVB is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Naar typologie en gebouwenbestand goed bewaard voorbeeld van een tramstation met tramloodsen (remise en atelier) van het type A, het eerste type dat door de voormalige Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen in de periode 1887-89 werd gebouwd en als materiƫle getuige van een tramlijn die vanaf 1887 en belangrijke rol heeft gespeeld in de bevoorrading van de hoofdstad.

industrieel-archeologische waarde

Naar typologie en gebouwenbestand goed bewaard voorbeeld van een tramstation met tramloodsen (remise en atelier) van het type A, het eerste type dat door de voormalige Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen in de periode 1887-89 werd gebouwd en als materiƫle getuige van een tramlijn die vanaf 1887 en belangrijke rol heeft gespeeld in de bevoorrading van de hoofdstad.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Tramstation en tramloodsen

Kerkstraat 174, 176 (Grimbergen)
Voormalig tramstation en tramloodsen van het type A, het eerste type ontwikkeld door de Nationale Maatschappij van de Buurtspoorwegen tussen 1887 en 1889 en als eerste depot opgetrokken in de periode 1887-1888 langs de lijn Brussel-Humbeek.