Hotel De Roose: gevels en bedaking

Beschermd monument van 02-03-1983 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Meir
Locatie Meir 87 (Antwerpen)
Alternatieve naam Het Peerd in de wieg

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/902.1
  • DA000605
  • OA002673

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

De Roose en Het Peerd in de Wieg

Meir 87, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van twee gekoppelde winkelhuizen in eclectische stijl, gebouwd naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1895. Het perceel werd eertijds ingenomen door de huizen De Roose en Het Peerd in de Wieg.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de straatgevel en aansluitende bedaking van het voormalige hotel De Roose en Peerd in de Wieg.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de gevel en aansluitende bedaking van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als neorenaissance burgerwoning met een opvallend rijke geveldecoratie, daterend uit het einde van de 19de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed, beschermingsdossier DA000605, Monumenten Meir en omgeving, advies KCML (1983).

Waarden

Het huis (gevel en aansluitende bedaking) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.