Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
60520
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/60520

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 6/ Muntplein. Diephuis van twee + drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Kern uit XVII (?). Tot 1902 paalt aan de zijgevel een torentje op zeshoekig grondplan, mogelijk overblijvend van het Muntatelier cf. Marcus Gerards (1562). 1902: afbraak van de toren, bekleding van de zijgevel met imitatieblokken, toevoeging van kantelen en trapgevel (6 tr. + topstuk), toevoeging vanAanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Muntpoort 6 (Brugge)
Huis van twee + drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Kern uit de 17de eeuw (?).