Beschermd monument

Hooghuis

Beschermd monument van 16-11-1981 tot heden
ID: 6055   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6055

Besluiten

Hooghuis
definitieve beschermingsbesluiten: 16-11-1981  ID: 1745

Beschrijving

Het Hooghuis is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de bescherming als volgt werd gemotiveerd: “Het Hooghuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde als voorbeeld van een 17de-eeuwse landelijke woning met uitbreidingen in de 17de eeuw en aanpassingen in de 18de eeuw. De torenvormige opbouw geeft het geheel een uniek karakter”.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000556, Hooghuis, advies KCML (1981).


Waarden

Het Hooghuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hooghuis

Mechelsesteenweg 200 (Sint-Katelijne-Waver)
Hoeve opgetrokken in de eerste helft van de 16de eeuw, latere aanpassingen in 18de en 19de eeuw.