Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bel-etagewoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
60592
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/60592

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bel-etagewoning van 1893, mogelijk naar ontwerp van A. Vernieuwe (Blankenberge). Nu hotel/ restaurant "Ecu de la France". Rode baksteenbouw; gebruik van natuursteen voor de sierelementen en banden; gebruik van arduin voor het souterrain.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis ontworpen door Anselm Vernieuwe

Rogierlaan 7 (Blankenberge)
Bel-etagewoning van 1893, mogelijk naar ontwerp van Anselm Vernieuwe (Blankenberge). Nu hotel/ restaurant "Ecu de la France". Rode baksteenbouw; gebruik van natuursteen voor de sierelementen en banden; gebruik van arduin voor het souterrain.