Burgerhuis in Louis-Philippestijl: gevel en daken

Beschermd monument van 02-03-1983 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Meir
Locatie Meir 105 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/905.1
  • OA002676

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Meir 105, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in Louis-Philippestijl, gebouwd in opdracht van de heer J. Blockx, naar een ontwerp door de architect Pieter Dens uit 1853. Het bouwperceel maakte deel uit van de verkavelde gronden van het 17de-eeuwse miniemenklooster.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de gevel en aansluitende bedaking van het voormalig burgerhuis.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de gevel en aansluitende bedaking van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als voorbeeld van Second Empire-architectuur, toegepast op woningbouw; daterend uit 1853.

  • Onroerend Erfgoed, beschermingsdossier DA000605, Monumenten Meir en omgeving, advies KCML (1983).

Waarden

Het huis (gevel en aansluitende bedaking) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.