Stadswoning: gevel en daken

Beschermd monument van 02-03-1983 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Eikenstraat
Locatie Eikenstraat 16 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/890.1
  • DA000605
  • OA002660

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis met laat-barokpoortje

Eikenstraat 16, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis met laat-barok poortje, daterend uit de eerste helft van de 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de gevel en aansluitende bedaking van de stadswoning in de Eikenstraat.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de voorgevel en aansluitende bedaking van het gebouw Eikenstraat 12 als volgt werd gemotiveerd: als gaaf voorbeeld van een versoberde rococostijl, aansluitend bij de Brabantse traditie.

  • Onroerend Erfgoed, beschermingsdossier DA000605, Monumenten Meir en omgeving, advies KCML (1983).

Waarden

Het huis (gevel en aansluitende bedaking) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.