Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Lambertus

Beschermd monument van 31-07-1936 tot heden

ID: 6070   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6070

Besluiten

Religieuze gebouwen, woonhuizen en schandpalen
definitieve beschermingsbesluiten: 31-07-1936  ID: 13

Beschrijving

De bescherming omvat de Sint-Lambertuskerk en haar toren.Waarden

De Sint-Lambertuskerk en toren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Lambertus

Markt 10 (Antwerpen)
Georiënteerde laatgotische kruiskerk met basilicale opstand; bewaarde neogotische ijzeren omheining aan noordzijde. Benaming vermoedelijk naar bisschop Lambertus die in de 7de eeuw in deze streken als geloofsprediker optrad.