Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Martinus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 60732   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/60732

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus wordt omgeven door het kerkhof, waarop ten zuidwesten van de kerk een oorlogsmonument staat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Martinus

Oombergenstraat zonder nummer (Zottegem)
De parochiekerk Sint-Martinus wordt omgeven door het kerkhof, waarop ten zuidwesten van de kerk een oorlogsmonument staat.