Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Langgestrekt hoevetje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 60812   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/60812

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oude Molenweg nr. 1/ Oostendse Steenweg. Eind-19de- of begin-20ste-eeuws hoevetje van het langgestrekte type. Witgekalkt boerenhuis van twee traveeën en één opkamertravee onder pannen zadeldak (nok // Oude Molenweg), ommuurde stoep aan erfzijde; geïncorporeerde bakstenen stallen. Recente achterbouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Langgestrekt hoevetje

Oude Molenweg 1 (Zuienkerke)
Oude Molenweg nr. 1/ Oostendse Steenweg. Eind-19de- of begin-20ste-eeuws hoevetje van het langgestrekte type. Witgekalkt boerenhuis van twee traveeën en één opkamertravee onder pannen zadeldak (nok // Oude Molenweg), ommuurde stoep aan erfzijde; geïncorporeerde bakstenen stallen. Recente achterbouw.