Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oude pachthoeve, Hof ter Linden

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
60867
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/60867

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Aan de rand van de Wannegemkouter ingeplante hoeve met losstaande bestanddelen gegroepeerd rondom een grotendeels verhard erf met door linden beschaduwde mestvaalt. Lindendreef en ijzeren hek aan gemetste pijlers ten westen.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Hof ter Linden

Hoevenstraat 6 (Kruisem)
Aan de rand van de Wannegemkouter ingeplante hoeve met losstaande bestanddelen gegroepeerd rondom een grotendeels verhard erf met door linden beschaduwde mestvaalt.