Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 60878   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/60878

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa in prachtige tuin van 11 hectare op de flank van de "Hootond". Voorheen zomerverblijf van textielindustrieel A. Meulenyzer uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Scherpenberg 11 (Ronse)
Villa in prachtige tuin van 11 hectare op de flank van de "Hootond". Voorheen zomerverblijf van textielindustrieel A. Meulenyzer uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Is de omvattende vaststelling van

Bruine beuken in villatuin Scherpenberg

Scherpenberg zonder nummer (Ronse)
Een laat 19de- tot vroeg 20ste-eeuwse villatuin werd aangelegd in de rand van het Scherpenbergbos en op de flanken van de Hotondberg. In de rand van het bos werd veel bruine beuk aangeplant, ook een aantal solitairen en een groep van drie bruine beuken geven de tuin een eigen karakter.


Drie moeraseiken in villatuin Scherpenberg

Scherpenberg zonder nummer (Ronse)
Een laat 19de- tot vroeg 20ste-eeuwse villatuin werd aangelegd in de rand van het Scherpenbergbos en op de flanken van de Hotondberg. Drie mooi ontwikkelde moeraseiken met hun zeer kenmerkende horizontale gesteltakken zijn aangeplant in de rand van de tuin langsheen de Scherpenbergstraat.


Dwergcypres in villatuin Scherpenberg

Scherpenberg zonder nummer (Ronse)
Een laat 19de- tot vroeg 20ste-eeuwse villatuin werd aangelegd in de rand van het Scherpenbergbos en op de flanken van de Hotondberg. Een dwergcypres maakt deel uit van het aangeplante bomenassortiment.


Kaphaag van haagbeuk in villatuin Scherpenberg

Scherpenberg zonder nummer (Ronse)
Een laat 19de- tot vroeg 20ste-eeuwse villatuin werd aangelegd in de rand van het Scherpenbergbos en op de flanken van de Hotondberg. De zuidoostzijde van de tuin wordt afgesloten met een haagbeuken kaphaag.


Tien mammoetbomen in villatuin Scherpenberg

Scherpenberg zonder nummer (Ronse)
Tien mammoetbomen als relict uit een laat 19de- tot vroeg 20ste-eeuwse villatuin die werd aangelegd in de rand van het Scherpenbergbos en op de flanken van de Hotondberg. De mammoetbomen staan verspreid over de tuin, ze staan soms solitair, per twee of in grotere groepen bij elkaar. De bomengroep bestaande uit vijf mammoetbomen, aangeplant hoog op de helling en in de rand van het bos, is zéér beeldbepalend en bestaat uit bomen met stamomtrekken tot meer dan zes meter.


Tulpenboom in villatuin Scherpenberg

Scherpenberg zonder nummer (Ronse)
Een laat 19de- tot vroeg 20ste-eeuwse villatuin werd aangelegd in de rand van het Scherpenbergbos en op de flanken van de Hotondberg. De tulpenboom, aangeplant langs de Scherpenbergstraat, bijna in de hoek van tuin, behoort eveneens nog tot het plantenassortiment uit die periode.


Twee taxussen in villatuin Scherpenberg

Scherpenberg zonder nummer (Ronse)
Een laat 19de- tot vroeg-20ste eeuwse villatuin werd aangelegd in de rand van het Scherpenbergbos en op de flanken van de Hotondberg. Twee wintergroene taxusstruiken behoren nog tot het aangeplante assortiment uit die periode.


Zilverspar in villatuin Scherpenberg

Scherpenberg zonder nummer (Ronse)
Een laat 19de- tot vroeg 20ste-eeuwse villatuin werd aangelegd in de rand van het Scherpenbergbos en op de flanken van de Hotondberg. Een zilverspar maakt deel uit van het aangeplante bomenassortiment.