Beschermd monument

Hotel Arnould du Bois de Vroylande: interieur refter

Beschermd monument van 10-01-1980 tot heden
ID: 6089   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6089

Besluiten

Sint-Barbara-Godshuis: godshuis, interieur van refter en binnenpleintje
definitieve beschermingsbesluiten: 10-01-1980  ID: 1347

Beschrijving

De bescherming omvat het interieur van de refter. Deze refter maakt deel uit van het Instituut van de Dames van het Christelijk Onderwijs (waar het Godshuis Sint-Barbara in opgegaan is) en is gesitueerd in het zuidoostelijke deel van de zuidelijke vleugel aan de eerste (noordelijke) binnenplaats vanaf de Lange Nieuwstraat.


Waarden

Het interieur van de refter van het Sint-Barbara-Godshuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hotel Arnould du Bois de Vroylande

Lange Nieuwstraat 94 (Antwerpen)
Het voormalige hotel Arnould du Bois de Vroylande, dat in kern opklimt tot de 16de en 17de eeuw, en tijdens het tweede kwart van de 18de eeuw werd heropgebouwd door Jan Pieter van Baurscheit de Jonge, herbergt sinds 1834 het Instituut Dames van het Christelijk Onderwijs. Het complex werd in de loop van de 19de eeuw uitgebreid met schoolvleugels, gedeeltelijk verwoest door een V2-bom in 1944, en heropgebouwd door Jan Smits in 1949-1952.