Beschermd cultuurhistorisch landschap

Begijnenborrebos

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 06-02-1995 tot heden

ID
609
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/609

Besluiten

Begijnborrebos
definitieve beschermingsbesluiten: 06-02-1995  ID: 2808

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het Begijnenborrebos te Dilbeek.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de wetenschappelijke en esthetische waarde van het Begijnenborrebos als volgt werd gemotiveerd:

  • wetenschappelijke waarde: "Het Begijnenborrebos is representatief voor de bosvegetaties tussen Dender en Dijle en behoort tot de rijkste en best ontwikkelde hellingbossen uit het centrale gedeelte van het Brabantse plantendistrict."
  • esthetische waarde: "Deze is in de eerste plaats een gevolg van het voorjaarsaspect, dat gekenmerkt wordt door uitgestrekte 'matten' afwisselend gevormd door daslook en wilde hyacint, vervolgens de steile hellingen met diep ingesneden beekjes en een bosbestand dat voor een groot gedeelte uit oude, majestatische beuken is opgebouwd."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB002001, Het Begijnenborrebos, advies KCML (1994).


Waarden

Het Begijnenborrebos is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Begijnenborrebos

Dilbeek, Itterbeek, Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek)
Het Begijnenborrebos behoort tot de rijkste en best ontwikkelde hellingsbossen uit het centrale gedeelte van Brabant.