Beschermd cultuurhistorisch landschap

Het Goor

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
6091
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6091

Besluiten

Het Goor
definitieve beschermingsbesluiten: 04-09-1980  ID: 1502

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat het Goor te Hulshout.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de wetenschappelijke en esthetische waarde van het landschap werd gemotiveerd.

De wetenschappelijke waarde: wat de hydrografie en bodemkunde betreft is het Goor gelegen op een natte podzol (een zeer natte lichte zandleemgrond met duidelijke humus en/of ijzer B horizont; variante op groenachtig materiaal). Het terrein wordt doorsneden door twee oost-west gerichte grachten, waarop loodrecht een aantal kleinere greppels uitmonden. De zuidelijke gracht vormt ongeveer de scheidingslijn tussen een oligotroof tot zwak mesotroof zuidelijk gedeelte en een mesotroof tot matig eutroof noordelijk gedeelte.
Aangaande de begroeiing dient vermeld dat in het hoger beschreven landschap een zeer zeldzame en typische vegetatie voorkomt in associaties welke specifiek zijn voor deze bodemgesteldheid. Hierbij dient een opvallende gemeenschap vermeld voorkomend aan de greppelranden en aan de oevers van de plas: de galigaan-associatie (Cladietum marisci) met de voor België zeer zeldzame galigaan (Cladium mariscus) en de hier praktisch verdwenen draadzegge (Carex lasciocarpa). Het Goor behoort tot één van de belangrijkste biologische sites van de Kempen. Het gewestplan Herentals - Mol heeft het voorgestelde gebied de bestemming natuurreservaat gegeven.

De esthetische waarde: de grote verscheidenheid van begroeiingstypes waarborgt een hoge esthetische belevingswaarde van dit landschap.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000504, Het Goor, advies KCML (1980).


Waarden

Het Goor is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Het Goor

Dennendijk (Hulshout)
Het Goor is een gebied met zeldzame vegetaties en een regelmatig dijken- en grachtenpatroon dat herinnert aan de turfontginning tijdens de 18de en 19de eeuw.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Grote Nete van Zammel tot Zoerle, Beeltjens en de depressie van Goor-Asbroek

Geel (Geel), Herselt (Herselt), Westmeerbeek (Hulshout), Varendonk (Laakdal), Westerlo (Westerlo)
Het gebied, gelegen in de Zuiderkempen omvat de vallei van Grote Nete en haar fossiele bedding, met ten noorden een beboste paraboolduin met heiderelicten en de historische kern van Westerlo en ten zuiden een Diestiaanheuvel. Dit sterk gevarieerde landschap toont een mooi en coherent geheel tussen het quasi natuurlijke valleilandschap, meer ingerichte natuur- en cultuurlandschappen zoals de door dreven gekenmerkte bossen, het kasteel de Merode met omringend geometrisch en landschappelijk park, het agrarisch landschap rondom de Kaaibeekhoeve en het Riet met voormalige vloeiweidestelsel en het stedelijk landschap van Westerlo met 17de-eeuwse linde op een driehoekig marktplein omgeven door 19de-eeuwse burgerwoningen, kerk en dekenij.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.