Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Fontein

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden
ID: 60913   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/60913

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dorpspomp of fonteinpomp met aan weerszij aansluitende muurgedeelten, beschermd als monument bij M.B. van 03.01.1995. Gelegen tegen de achterzijde van de dekenijtuin, Markt 18, beschermd als dorpsgezicht.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Fontein ontworpen door Jean-Baptiste Dubois

Kattestraat zonder nummer (Wetteren)
Dorpspomp of fonteinpomp met aan weerszij aansluitende muurgedeelten, beschermd als monument bij M.B. van 03.01.1995. Gelegen tegen de achterzijde van de dekenijtuin, Markt 18, beschermd als dorpsgezicht.