Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee burgerhuizen en een herberg

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
60937
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/60937

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neogotisch getinte trapgevels.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Burgerhuis

Boterstraat 1 (Ieper)
Burgerhuis met neogotisch getinte trapgevel.


Burgerhuis

Boterstraat 17 (Ieper)
Burgerhuis met neogotisch getinte trapgevel, gedateerd 1922, getypeerd door Brugse travee.


Herberg Café de Paris

Boterstraat 16 (Ieper)
Voormalige herberg zogenaamd "Café de Paris" naar ontwerp van architect H. Landtsheere (Ieper) van 1922, gekenmerkt door een neogotisch getinte trapgevel.