Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 60947   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/60947

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve met gebouwen gegroepeerd rondom een gekasseide binnenplaats.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semi-gesloten hoeve

Kampenstraat 68 (Herzele)
Semi-gesloten hoeve met gebouwen gegroepeerd rondom een gekasseide binnenplaats. Inrijpoort opgenomen in de stalvleugel aan de straatkant. Boerenhuis van het dubbelhuistype met één bouwlaag van zes traveeën onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.