Beschermd monument

Hoeve De Schrans: kerngebouw met aanbouwsels en wagenhuis

Beschermd monument van 12-01-1987 tot heden

ID: 6095   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6095

Besluiten

Geografisch pakket Sint-Katelijne-Waver
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 12-01-1987  ID: 2255

Beschrijving

De bescherming als monument van de hoeve De Schrans omvat het kerngebouw met aanbouwsels en het wagenhuis.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De hoeve De Schrans met inbegrip van de aanbouwsels en het wagenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde als type van een versterkte schranshoeve zoals die op het einde van de 16de eeuw ontstonden.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA00695, Geografisch pakket Sint-Katelijne-Waver (F. BRENDERS, 1987).


Waarden

Hoeve De Schrans (kerngebouw met aanbouwsels en het wagenhuis) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve De Schrans

Schrans 10 (Sint-Katelijne-Waver)
Hoeve met oorspronkelijk defensief karakter, zie gesloten buitengevels en deels bewaarde omgrachting met toegangsbrug ten zuiden, in kern opklimmend tot de tweede helft van de 16de eeuw.