Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dries met drinkpoel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
61046
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/61046

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De dries is een grasland volledig omsloten door een weg. Aan de zuidzijde komen een aantal geknotte linden voor terwijl aan de noordzijde een aantal knotwilgen staan.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dries met drinkpoel

Hulst zonder nummer (Wichelen)
De dries is een grasland volledig omsloten door een weg. Aan de zuidzijde komen een aantal geknotte linden voor terwijl aan de noordzijde een aantal knotwilgen staan.