Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee stadswoningen met trapgevels

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
61073
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/61073

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 28-30. Twee diephuizen van drie trav. en twee bouwl. onder twee gelijklopende zadeldaken (Vlaamse pannen). Verankerde trapgevels (resp. 7 en 6 tr., 6 en 7 tr. + topstuk) van baksteen, uit XVIII. Latere aanpassingen o.m. consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1989 n.o.v. architect L. Dugardyn (Brugge). Drieledige onderbouw, nr. 28 met arduinen winkelpui voorzien van steenhouwersmerken te i



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoningen met trapgevels

Wollestraat 28-30 (Brugge)
Twee diephuizen van drie traveeën en twee bouwlagen onder twee gelijklopende zadeldaken. Verankerde trapgevels van baksteen, uit de 18de eeuw. Latere aanpassingen onder meer consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1989 naar ontwerp van architect L. Dugardyn. Drieledige onderbouw, nummer 28 met arduinen winkelpui voorzien van steenhouwersmerken te identificeren met J. Dieux en P.C. Trigalet.