Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis in classicistische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 61152   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/61152

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/15', 'label': u'opheffingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Koningsstraat. Hoekhuis in classicistische stijl uit het vierde kwart van de 18de eeuw, na de aanleg van de Koningsstraat en de sloop van de Jezuïetenkerk in 1777. Thans gecementeerde lijstgevel van zes traveeën en twee bouwlagen gevat tussen geblokte hoekbanden, onder zadeldak (pannen).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis in classicistische stijl

Jezuietenplein 21 (Oudenaarde)
Gelegen aan de hoek met Koningsstraat. Hoekhuis in classicistische stijl uit het vierde kwart van de 18de eeuw, na de aanleg van de Koningsstraat en de sloop van de Jezuïetenkerk in 1777. Thans gecementeerde lijstgevel van zes traveeën en twee bouwlagen gevat tussen geblokte hoekbanden, onder zadeldak (pannen).