Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met dwarsschuur

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
61164
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/61164

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met bestanddelen op begraasd erf met twee ijzeren toegangshekken, één bij het woonhuis tussen gietijzeren zuiltjes en één bij de schuur tussen gemetste pijlers.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Kerkstraat 40 (Sint-Laureins)
Hoeve met gras begroeid erf met twee ijzeren toegangshekken, één bij het woonhuis tussen gietijzeren zuiltjes en één bij de schuur tussen gemetste pijlers. Boerenwoning van vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldak en grote dwarsschuur met vernieuwde houten beplanking op bakstenen voet, beide in kern minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw.