Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing neo-Brugse stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
61196
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/61196

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 1-9. Eenheidsbebouwing in neo-Brugse stijl van telkens van drie trav. en drie bouwl. onder doorlopend zadeldak (n // straat).Verankerde bakstenen trapgevels (6 tr. + topstuk) sterk vertikaal geritmeerde gevels d.m.v. Brugse trav., type II. Arduinen plint waarin rechth. kelderopening met verzorgd traliewerk. Voorts rechth. deur- en vensteropeningen, op begane grond gekoppelde steekboogjes aaAanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing neo-Brugse stijl

Kleine Hertsbergestraat 1-9 (Brugge)
Eenheidsbebouwing in neo-Brugse stijl van telkens van drie traveeën en drie bouwlagen onder doorlopend zadeldak (nok parallel aan de straat).