Beschermd monument

Dubbele schutsluis

Beschermd monument van 08-07-1996 tot heden

ID: 612   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/612

Besluiten

Dubbele schutsluis en sluiswachterswoning met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 08-07-1996  ID: 3054

Beschrijving

De dubbele schutsluis te Tildonk met inbegrip van de volledige uitrusting, is beschermd als monument.Waarden

De dubbele schutsluis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Het betreft een goed bewaard en uniek geworden voorbeeld van een 18de-eeuwse schutsluis van het type : dubbele sluis met twee buikvormige kolken, samen met vier andere vrijwel identieke exemplaren deel uitmakend van de uitrusting van het in 1763 in gebruik genomen kanaal Leuven-Mechelen en waarvoor octrooi werd verleend door Keizerin Maria-Theresia in 1750. De schutsluis wordt beschermd met inbegrip van de volledige uitrusting.

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dubbele schutsluis en sluiswachterswoning

Sas 3 (Haacht)
Na twaalf jaar werk en herhaalde tegenslagen kon het kanaal in 1763 eindelijk in gebruik genomen worden. Het telde vijf sluizen. In de onmiddellijke omgeving staat de oorspronkelijke en vrij goed bewaarde sluiswachterswoning in classicistische stijl.