Traditioneel diephuis

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Vlasmarkt
Locatie Vlasmarkt 19 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/330.1
  • OA000970

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

De Tralie

Vlasmarkt 19, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis met puntgevel van drie traveeën en vier bouwlagen onder een zadeldak, uit de 16de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze stadswoning in traditionele stijl is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "Overblijfsel van de 16de-eeuwse bebouwing in traditionele stijl, aangepast in de 19de eeuw en recent hersteld. Maakt deel uit van de noordelijke gevelwand die geaccentueerd wordt door verschillende topgevels uit het laatste kwart van de 16de en de eerste helft van de 17de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000535, Vlasmarkt 19: huis (F. Brenders, 1981)

Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.